Catalog

Skip Navigation LinksHome > Chevrons > Armed Forces of Ukraine > Аirborne cavalry
 
Shevron  DSHV (tryzub, zashyte pole)

 
14.49   UAH
Shevron DSHV (tryzub, zashyte pole)
Code : 6260
Shevron_vdv_trizub

 
13.99   UAH
Shevron_vdv_trizub
Code : 4903
Shevron_vdv_trizub_zifra

   
13.99   UAH
Shevron_vdv_trizub_zifra
Code : 4911
Shevron_Otdelnyy_tankovyy_batalon_DSHV

 
Shevron_Otdelnyy_tankovyy_batalon_DSHV_2

 
Chevron polk_spets_pryznachennia

 
14.99   UAH
Chevron polk_spets_pryznachennia
Code : 1722
polk_spets_pryznachennia

   
14.99   UAH
polk_spets_pryznachennia
Code : 7120
1_okremyj_polk_spets_pryznachennia

 
14.99   UAH
1_okremyj_polk_spets_pryznachennia
Code : 7407
Chevron_3_okremyj_polk_spets_pryznachennia

   
Shevron_5_dshv2

 
14.99   UAH
Shevron_5_dshv2
Code : 6259
Shevron_5_dshv

 
14.99   UAH
Shevron_5_dshv
Code : 5362
polk_spets_pryznachennia_8

 
14.99   UAH
polk_spets_pryznachennia_8
Code : 5222
shevron_13_vdv_brigada

 
14.99   UAH
shevron_13_vdv_brigada
Code : 6599
shevron_13_vdv_brigada

   
14.99   UAH
shevron_13_vdv_brigada
Code : 5286
Shevron_25_povitryano_desantna_bryhada

 
Shevron_25_PDB_Rozviduvalno_desantna_rota

   
Chevron 40_aeromobilna_okrema_brygada

 
Shevron_46_ODSHB

 
14.99   UAH
Shevron_46_ODSHB
Code : 7180
50_tsentr_spetsialnoji_pidgotovky

 
14.99   UAH
50_tsentr_spetsialnoji_pidgotovky
Code : 1721
Shevron_79_ODSHB

 
14.99   UAH
Shevron_79_ODSHB
Code : 7073
Shevron_79_ODSHB

 
14.99   UAH
Shevron_79_ODSHB
Code : 7074
Chevron 79_aer_brygada_v_ednanni_syla

 
Chevron 79_aer_brygada_v_ednanni_syla

   
79_vdv_zsu

 
14.99   UAH
79_vdv_zsu
Code : 4331
79_aeromob_polk

 
14.99   UAH
79_aeromob_polk
Code : 1566
80brigada_VDV_zifra

 
14.99   UAH
80brigada_VDV_zifra
Code : 4578
Chevron nixto_krim_nas

 
14.99   UAH
Chevron nixto_krim_nas
Code : 1569
80_br_Chevron nixto_krim_nas

   
14.99   UAH
80_br_Chevron nixto_krim_nas
Code : 4000
Chevron 80_okremiy_aeromobil_polk

 
14.99   UAH
Chevron 80_okremiy_aeromobil_polk
Code : 1367
Shevron 81 okrema aeromobilʹna bryhada

 
95_vdv_zsu

 
14.99   UAH
95_vdv_zsu
Code : 4332
Shevron_95_ODSHB

 
14.99   UAH
Shevron_95_ODSHB
Code : 7075
Shevron_95_ODSHB

 
14.99   UAH
Shevron_95_ODSHB
Code : 7076
95_aeromob_brigada

 
14.99   UAH
95_aeromob_brigada
Code : 1567
95_aeromob_brigada_zifra

   
14.99   UAH
95_aeromob_brigada_zifra
Code : 4462
Shevron_148_OGSAD_DSHV_m_Zhitomir

 
14.99   UAH
Shevron_148_OGSAD_DSHV_m_Zhitomir
Code : 6710
Shevron_148_OGSAD_DSHV_m_Zhitomir

 
14.99   UAH
Shevron_148_OGSAD_DSHV_m_Zhitomir
Code : 7733
Chevron  "Рота РХБ захисту"

 
Shevron_Rota_RKHB_zakhystu

 
14.99   UAH
Shevron_Rota_RKHB_zakhystu
Code : 6449
Chevron 1_aeromobilna_dyvizija

 
14.99   UAH
Chevron 1_aeromobilna_dyvizija
Code : 1714
Chevron 1_bataljon_25_vdb

 
14.99   UAH
Chevron 1_bataljon_25_vdb
Code : 1365
Chevron 13_okrema_aeromobilna_brygada

 
Chevron vdv

 
14.99   UAH
Chevron vdv
Code : 3007
Chevron vdv

   
14.99   UAH
Chevron vdv
Code : 3920
Chevron vdv

 
14.99   UAH
Chevron vdv
Code : 1713
Chevron vdv

   
14.99   UAH
Chevron vdv
Code : 4068